Bugun...2023/24 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönem Başladı

2023/24 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı 5 Şubat Pazartesi) günü başladı. Eğitimde bir dönemin daha katlanarak artan sorunlarla başlamasına şahitlik ediyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimde yaşanan sorunlara bilimsel, kalıcı çözümler bulmak yerine, bütün enerjisini eğitimi dinselleştirmeye ve piyasalaştırmaya harcamaktadır.

facebook-paylas
Tarih: 07-02-2024 00:44

2023/24 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dönem Başladı

2023/24 eğitim öğretim yılının ilk yarısında eğitimde ticarileşme ve eğitimi dinselleştirme uygulamaları tüm hızıyla sürmüştür. Okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri giderilmemiş, kalabalık sınıflar, ikili öğretim ve taşımalı eğitimden kaynaklı sorunlara çözüm üretilmemiştir. Türkiye’de çocuklar okula aç gitmekte, yeterli beslenememekten kaynaklı fiziksel ve zihinsel yapıları sağlıklı gelişememektedir.

 Taşımalı eğitim yapan okullarda bile öğrencilerin beslenme sorunları çözülmüş değildir. Alım gücünün giderek düşmesi ve yoksullaşmanın artması ile öğrencilerin okuldaki beslenme sorununun bir an önce çözülmesi, ikinci dönemden itibaren okullarda en az bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır.

Çocuk ve gençlerimiz eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamaktadır. Yoksul, ailelerin çocukları başta olmak üzere, kız çocukları ve kırsal kesimde yaşayan çocuklar açısından eğitime erişim konusunda yaşanan sorunlar sürmektedir.

Devletin eğitim harcamalarına yaptığı katkı yıllar içinde (bilinçli-istikrarlı bir şekilde) azalırken, halkın cebinden yaptığı eğitim harcamalarının payı istikrarlı artmaya devam etmektedir. ‘eğitime en çok payı ayırıyoruz’ söyleminin gerçeği yansıtmadığını görmek için halkın cebinden yaptığı eğitim harcamalarının artış seyrine bakmak yeterlidir.

Kamu kaynaklarının devlet okulları için kullanılması yerine özel okullara teşvik adı altında aktarılması, eğitimde yaşanan eşitsizlikleri ve okullar arasındaki nitelik farklarını daha da derinleştirmektedir.

Yarın bir yılını dolduracak 6 Şubat depremleri, deprem bölgesinde eğitim öğretimde yaşanan sorunların daha da ağırlaşmasını beraberinde getirmiştir. Deprem nedeniyle birçok okul yıkılmış ve hasar görmüştür. Yıkılmayan, az hasarlı olan ve nisan ayında açılan okullara, eylülde başlanan tadilat nedeniyle birinci dönem eğitim öğretim aksamış çok sayıda öğrenci bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Orta hasarlı bazı okulların durumu hala belirsizliğini korumakta ve bu bölgedeki öğrenciler ikinci döneme de maalesef bu sorunlarla başlamıştır.

 Eğitim sisteminin müfredat, ders kitapları ve uygulama alanları itibarıyla çocuklar, sık sık etnik köken, dil, din ve inanç ayrımcılığı ile karşı karşıya kalmakta, farklı kimlik ve inanca sahip olan çocuklara yönelik ayrımcı uygulamalar sürmektedir. Eğitim sisteminde ve toplumsal yaşamda benimsenen tekçi anlayış, farklı inanç, dil, kimlik ve mezhepleri yok saymayı, onları ve taleplerini görmezden gelmeyi ısrarla sürdürmektedir. MEB ısrarla kamusal, laik, bilimsel eğitimi yok sayan adımları atmaya devam etmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullar ve imam hatip okulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı il/ilçe spor müdürlükleri/gençlik merkezleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Diyanet Gençlik Merkezleri iş birliğinde yürütülmekte olan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES Projesi) laik eğitim anlayışına açıktan meydan okuma anlamına gelmektedir. “Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi” kapsamında lise ve üniversite öğrencileri arasından seçilecek “Diyanet Genç Gönüllüleri” ilkokul öğrencilerine rehberlik etmesi planlanıyor. MEB 4+4+4 düzenlemesi kapsamında özellikle büyük öğrencilerin küçükler üzerinde olumsuz etkisi olacağı gerekçesiyle ayrı binalara aldığı, aralarına duvarlar çektiği ilk- orta- lise öğrencilerini bir araya getirmeyi planlayarak kendisiyle çelişmektedir “Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi” ve ÇEDES Projesi iktidarın eğitim sistemini kendi siyasal-ideolojik çizgisi doğrultusunda biçimlendirme hedefinin en son ve kapsamlı örneğidir. Masumane isimler ardına saklanan projelerle belli bir dinin, mezhebin düşünceleri hiçbir pedagojik formasyonu olmayan kişilerce belli cemaatlerin örgütlenme aracına dönüştürülmektedir.

MEB bu protokollerle okullarda ‘manevi danışman’ olarak imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu hocaları görevlendirip okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere ‘değerler eğitimi’ vermeye başlayarak kendi bünyesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerini de değersizleştirmiştir.

Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda öğrenciler ÇEDES kapsamında cami gezilerine ve namaza götürülmekte, öğrencilere mezarlık temizliği yaptırılmakta, din görevlileri okullara gelerek dini konularda seminerler vermektedir. Birinci dönem bu tarz uygulamaların Muğla’da da hayata geçirilmeye çalışıldığına şahit olduk.

  Menteşe ilçesinde, ÇEDES projesi kapsamında öğrenciler Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mezarlık temizliğine götürülmüş ve ilçe milli eğitim müdürlüğü sosyal medya hesabından öğrencilerin mezarlıkları temizlerken çekilmiş fotoğraflarının paylaşılması,

Dalaman ilçesinde İlçe Milli Eğitim müdürü sesli mesaj yoluyla öğrenci, veli ve öğretmenleri sabah namazı çağrısında bulunması gibi.

Eğitimde 4+4+4 düzenlemesi başta olmak üzere, çıraklık ve stajyerlik uygulamaları gibi çok sayıda düzenleme, çocukların eğitimden uzaklaşmasına ve işçi olarak çalışma yaşamına sürüklenmesine neden olmuştur. Çalışan çocukların bir bölümü tarım sektöründe ucuz iş gücü, bir bölümü de ücretsiz aile işçisi olmaktadır. Kız çocukları da benzer nedenlerle eğitim öğretimden uzaklaşarak iş gücüne kayıt dışı olarak katılmaktadır. Artan yoksulluk ve işsizlik nedeniyle aileleriyle birlikte göç etmek zorunda kalan çocuklar göç ettikleri şehirlerde çocuk işçi olarak çalışmak zorunda bırakılmaktadır.

2021 yılının aralık ayında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişikliklerle mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerde ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasının önü açılmıştır. Çocukların bir gün okula gittiği diğer günler belirlenen sanayi işletmesinde staj adı altında çalıştırılması ilkesine dayanan uygulama kapsamında çocuklara asgari ücretin üçte biri oranında staj ücreti verilirken, bu ücretin üçte ikisi kamu kaynaklarından karşılandığı için çocukların emeği, patronlara bizzat siyasi iktidar tarafından adeta peşkeş çekilmektedir. Meslek lisesi öğrencilerinin staj uygulamalarının işverenin insafına bırakıldığı uygulamaların yarattığı en büyük sorunsa can kayıpları, kazalar ve meslek hastalıklarıdır. 16 yaş altı çocukların staj adı altında denetimsiz, kontrolsüz, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılması yasakken, çocuklar iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam etmektedir. Birinci dönem 8 çocuk MESEM kapsamında çalışırken yaşamını yitirmiştir. Yaşanan can kayıpları, kazalar ve hastalıklar MESEM programını ve bu program kapsamındaki iş yerlerinin denetlenmesi gerektiğini göstermektedir.

  Okullarda temizlik ve hijyen sorunları devam etmektedir, Devlet okullarının üçte ikisinde kadrolu yardımcı yardımcı hizmetli bulunmamakta, okullarda yardımcı hizmetlerin büyük bölümü İŞKUR’un 9 aylık sürelerle istihdam edilen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) personeli ya da geçici personel istihdamı üzerinden yapılmaktadır.

Öğretmen açıklarına rağmen yeterli öğretmen alımlarının yapılmaması, mülakata ve arşiv araştırmasına dayalı sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulamasının sürdürülmesi; Öğretmenlik Meslek Kanunu ile “eşit işe eşit ücret” uygulamasına aykırı adımlarla, aynı işi yapan öğretmenler kariyer basamakları üzerinden faklı ücretlendirilerek ayrıştırılmıştır. Beyaz önlük uygulaması adı altında tek tip kıyafet dayatması ve özellikle kadın öğretmenlerin giyim tarzına müdahaleye dönüşen uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir.

2023/24 Eğitim Öğretim Yılının ikinci yarısı yukarıda bir kısmına değindiğimiz sorunlar gölgesinde başlıyor.

Eğitim Sen olarak 2023/24 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısının tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarına başarı, mutluluk ve huzur getirmesini dilerken MEB’den;

Eğitimin, bilimsel, laik, kamusal ilkeler doğrultusunda parasız olmasını,

Öğrencilere en az bir öğün ücretsiz yemek verilmesini,

Her durumda öğrencinin üstün yararının gözetilmesini,

Öğrencinin yararını gözetmeyen her türlü uygulamadan vaz geçilmesini,

Eğitimin güvenli ve temiz okullarda sürdürülmesini,

Okullara gerekli öğretmen ve yardımcı personel atamasının yapılmasını

Eğitim emekçilerinin haklarının gözetilmesi, angarya vb dayatmalardan vaz geçilmesini talep ediyoruz. Yapılan ve yapılmayan her türlü uygulamanın da takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

 

               Nilüfer ENGİNSU

EĞİTİM SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANIEtiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EĞİTİM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 28 24 1 3 58 15 75 +43
2 Fenerbahçe 28 23 1 4 72 22 73 +50
3 Trabzonspor 27 14 9 4 43 33 46 +10
4 Beşiktaş 28 14 10 4 39 32 46 +7
5 Kasımpaşa 28 11 10 7 48 50 40 -2
6 Başakşehir FK 28 11 11 6 36 33 39 +3
7 Çaykur Rizespor 28 11 11 6 31 40 39 -9
8 Sivasspor 28 9 8 11 34 37 38 -3
9 Antalyaspor 27 8 8 11 32 31 35 +1
10 Kayserispor 28 10 10 8 35 41 35 -6
11 Samsunspor 28 9 13 6 33 37 33 -4
12 Adana Demirspor 27 7 9 11 39 36 32 +3
13 Konyaspor 28 7 11 10 28 39 31 -11
14 MKE Ankaragücü 28 6 10 12 33 36 30 -3
15 Alanyaspor 27 6 9 12 32 40 30 -8
16 Fatih Karagümrük 27 7 12 8 32 31 29 +1
17 Hatayspor 28 6 11 11 32 39 29 -7
18 Gaziantep FK 27 7 13 7 31 40 28 -9
19 Pendikspor 28 6 14 8 32 57 26 -25
20 İstanbulspor 28 3 18 7 21 52 13 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 25 20 4 1 61 20 61 +41
2 Göztepe 25 16 5 4 44 15 52 +29
3 Kocaelispor 25 13 6 6 38 27 45 +11
4 Sakaryaspor 25 12 6 7 39 28 43 +11
5 Bodrumspor 25 12 7 6 34 18 42 +16
6 Bandırmaspor 25 11 7 7 35 21 40 +14
7 Çorum FK 25 11 8 6 39 25 39 +14
8 Boluspor 25 11 8 6 23 26 39 -3
9 Gençlerbirliği 25 8 7 10 25 26 34 -1
10 Erzurumspor FK 25 8 7 10 23 21 31 +2
11 Keçiörengücü 25 8 10 7 24 31 31 -7
12 Ümraniyespor 25 8 11 6 28 36 30 -8
13 Manisa FK 25 6 9 10 27 27 28 0
14 Adanaspor 25 8 15 2 21 38 26 -17
15 Şanlıurfaspor 25 5 11 9 17 29 24 -12
16 Tuzlaspor 25 6 13 6 24 41 24 -17
17 Altay 25 5 17 3 12 49 15 -37
18 Giresunspor 25 2 19 4 11 47 7 -36
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 26 19 4 3 61 23 60 +38
2 Van Spor FK 27 17 5 5 42 28 56 +14
3 Bucaspor 1928 27 15 3 9 37 15 54 +22
4 Yeni Mersin İdman Yurdu 27 14 4 9 40 20 51 +20
5 1461 Trabzon FK 26 14 6 6 48 26 48 +22
6 Ankaraspor 27 13 5 9 36 23 48 +13
7 Diyarbekir Spor 26 11 8 7 29 22 40 +7
8 Ankara Demirspor 26 12 11 3 33 30 39 +3
9 Karacabey Belediye Spor 27 9 9 9 26 24 36 +2
10 Beyoğlu Yeniçarşıspor 26 10 12 4 28 28 34 0
11 Nazilli Belediyespor 27 10 11 6 33 41 33 -8
12 Kırklarelispor 27 8 11 8 22 33 32 -11
13 Hes İlaç Afyonspor 26 7 10 9 16 26 30 -10
14 Altınordu 26 6 11 9 28 28 27 0
15 Serik Belediyespor 27 6 12 9 19 29 27 -10
16 Kırşehir Futbol SK 27 5 16 6 26 50 21 -24
17 Zonguldak Kömürspor 26 5 14 7 24 45 19 -21
18 Adıyaman FK 27 3 19 5 17 44 14 -27
19 Bursaspor 26 3 16 7 15 45 13 -30
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 20 15 1 4 41 9 49 +32
2 Aliağa Futbol A.Ş. 21 14 0 7 36 11 49 +25
3 52 Orduspor FK 21 11 5 5 28 18 38 +10
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 21 10 5 6 25 16 36 +9
5 K.Çekmece Sinopspor 21 9 7 5 31 20 32 +11
6 Edirnespor 20 9 7 4 33 20 31 +13
7 İnegöl Kafkas GK 20 8 6 6 22 22 30 0
8 Artvin Hopaspor 20 7 6 7 26 18 28 +8
9 Mardin 1969 Spor 21 8 9 4 26 23 28 +3
10 Karabük İdmanyurdu Spor 21 8 10 3 19 30 27 -11
11 Talasgücü Belediyespor 21 8 12 1 24 35 25 -11
12 Kırıkkalegücü FK 20 5 11 4 12 25 19 -13
13 Gümüşhanespor 21 2 10 9 13 33 15 -20
14 Malatya Arguvanspor 20 2 14 4 9 32 10 -23
15 Tarsus İdman Yurdu 20 2 15 3 13 46 9 -33
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/03/2024 Adana Demirspor vs Fatih Karagümrük
 04/03/2024 Alanyaspor vs Trabzonspor
 04/03/2024 Antalyaspor vs Gaziantep FK
 08/03/2024 İstanbulspor vs Kasımpaşa
 09/03/2024 Sivasspor vs Alanyaspor
 09/03/2024 Konyaspor vs Adana Demirspor
 09/03/2024 Başakşehir FK vs Antalyaspor
 09/03/2024 Trabzonspor vs Fatih Karagümrük
 10/03/2024 Kayserispor vs Hatayspor
 10/03/2024 Galatasaray vs Çaykur Rizespor
 10/03/2024 Galatasaray - Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor ligde deplasmandaki son 10 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 10/03/2024 Galatasaray - Çaykur Rizespor Galatasaray ligdeki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
 10/03/2024 Samsunspor - MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Samsunspor yenilmez
 10/03/2024 Fenerbahçe - Pendikspor Fenerbahçe ligdeki son 17 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
 10/03/2024 Fenerbahçe - Pendikspor Pendikspor ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Fenerbahçe yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/03/2024 Boluspor vs Giresunspor
 09/03/2024 Bandırmaspor vs Bodrum FK
 09/03/2024 Adanaspor vs Sakaryaspor
 09/03/2024 Eyüpspor vs Çorum FK
 10/03/2024 Altay vs Gençlerbirliği
 10/03/2024 Keçiörengücü vs Erzurumspor FK
 10/03/2024 Şanlıurfaspor vs Göztepe
 10/03/2024 Kocaelispor vs Tuzlaspor
 11/03/2024 Manisa FK vs Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 06/03/2024 Adıyaman FK vs Bursaspor
 06/03/2024 Diyarbekir Spor vs Van Spor FK
 06/03/2024 Esenler Erokspor vs Karacabey Belediye Spor
 06/03/2024 Hes İlaç Afyonspor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 06/03/2024 Kırklarelispor vs Altınordu
 06/03/2024 Kırşehir Futbol SK vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 06/03/2024 Serik Belediyespor vs Ankara Demirspor
 06/03/2024 Zonguldak Kömürspor vs Nazilli Belediyespor
 06/03/2024 1461 Trabzon FK vs Ankaraspor
 10/03/2024 Bucaspor 1928 - Adıyaman FK Bucaspor 1928 ligde evindeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Bucaspor 1928 yenilmez
 10/03/2024 Bucaspor 1928 - Adıyaman FK Adıyaman FK ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı  Bucaspor 1928 yenilmez
 10/03/2024 Ankaraspor - Esenler Erokspor Ankaraspor ligde evindeki son 14 maçında hiç kaybetmedi  Ankaraspor yenilmez
 10/03/2024 Bursaspor - Serik Belediyespor Bursaspor ligdeki son 16 maçında hiç kazanamadı  Serik Belediyespor yenilmez
 10/03/2024 Yeni Mersin İdman Yurdu - Diyarbekir Spor Yeni Mersin İdman Yurdu ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Yeni Mersin İdman Yurdu yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/03/2024 Aliağa Futbol A.Ş. vs Artvin Hopaspor
 09/03/2024 İnegöl Kafkas GK vs Karabük İdmanyurdu Spor
 10/03/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor vs Tarsus İdman Yurdu
 10/03/2024 Edirnespor vs Talasgücü Belediyespor
 10/03/2024 Gümüşhanespor vs Malatya Arguvanspor
 10/03/2024 Kepezspor FAŞ vs 52 Orduspor FK
 10/03/2024 Kırıkkalegücü FK vs K.Çekmece Sinopspor
resmi ilanlar
NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI